Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. De deelnemers kunnen via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of atelierreeksen. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief.
 2. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek of atelierreeks.
 3. Ingeschreven ben je pas na het overschrijven van het inschrijvingsgeld. Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer twee weken om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Studio Woop Woop niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reserve kandidaat.
 4. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers zelf meegebracht.
 5. Deelnemers die hun reservatie-optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Studio Woop Woop door te geven. Zo vermijden we lange wachttijden voor eventuele reservekandidaten.
 6. Annulatie van een kamp, atelierreeks of (duo)workshop:
  • Tot 4 weken voor de start van een kamp/atelierrreeks: het inschrijfbedrag zal terugbetaald worden min 25 euro administratiekosten per inschrijving.
  • Minder dan 4 weken voor de start van een kamp/atelierreeks: het inschrijfbedrag (min 25 euro administratiekosten per inschrijving) zal terugbetaald worden indien de plaats kan ingenomen worden door iemand op de reservelijst.
  • (duo)workshop: het inschrijfbedrag kan niet teruggestort worden maar wanneer je door omstandigheden niet kan komen, mag je gerust iemand in je plaats sturen.
 7. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 8. Studio Woop Woop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 9. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij betalen je het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 10. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Een terugbetaling van inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.
 11. Studio Woop Woop neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, Instagrampagina, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto of filmbeeld van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen we dit respecteren.
 12. Als er veranderingen komen in de algemene voorwaarden, geven we dat aan door een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden te publiceren. Je vindt deze op onze website.
 13. Door de betaling uit te voeren voor eender welke Studio Woop Woop-activiteit bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacy beleid

We nemen de privacy van persoonsgegevens heel serieus en we gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een workshop, een kamp, of wanneer je ons contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum deelnemer
 • Adres deelnemer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 1. Indien je deelneemt aan één van onze activiteiten, dan gebruiken we je e-mailadres om vooraf praktische informatie door te sturen over ons kamp/workshop, je achteraf om je mening te vragen, je in de toekomst op de hoogte te houden over nieuwe edities of andere activiteiten die we organiseren.
 2. Indien een noodgeval zich voordoet met uw kind, u snel te kunnen contacteren.
 3. Voor het verzenden van nieuwsbrieven.
 4. Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 5. Het opstellen van facturen.
 6. Bij het inschrijven voor een betalende activiteit gebruiken we je e-mailadres om betalingsbevestigingen en eventuele betalingsherinneringen te versturen.

Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU/Swiss-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Mailchimp met de privacy van je gegevens omgaat.

Er zijn nog enkele applicaties en bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder onze boekhouder en onze webhost Combell.

Wij delen jouw persoonsgegevens verder niet met anderen, tenzij wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zowel wij als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  

Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@studiowoopwoop.be

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.